Obligaţiile de întreţinere

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din regulament și căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din regulament sunt examinate de Lietuvos apeliacinis teismas [Curtea de Apel din Lituania].

Curtea de Apel din Lituania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
e-mail :apeliacinis@apeliacinis.lt

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

O hotărâre adoptată de Curtea de apel a Lituaniei, sesizată cu o cale de atac împotriva unei hotărâri privind o cerere de încuviințare a executării poate fi atacată la Curtea Supremă a Lituaniei. Aceste căi de atac se judecă în conformitate cu normele aplicabile procedurilor Curții de Casație, astfel cum sunt prevăzute în Codul lituanian de procedură civilă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulament sau în legislația lituaniană de punere în aplicare a legislației Uniunii Europene și în legislația internațională care reglementează procedura civilă. Un recurs admis este inclus, cu titlu prioritar, pe lista de cauze care urmează să fie soluționate în casație de către Curtea Supremă. Curtea Supremă stabilește un termen­limită de cel mult 14 zile pentru judecarea recursului. În notificarea sa de includere a recursului pe lista de cazuri care urmează să fie soluționate de către Curtea Supremă de Justiție [articolul 350 alineatul (7) din Codul de procedură civilă], Curtea Supremă le comunică părților și celorlalte persoane implicate în cauză termenul stabilit pentru judecarea recursului.

Părțile au obligația, iar celelalte persoane vizate în cadrul procedurii, posibilitatea de a prezenta un răspuns scris la recurs, în termenul stabilit de Curtea Supremă. Acest termen se calculează de la data la care recursul a fost înscris pe lista de cauze care urmează să fie soluționate de Curtea Supremă.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În conformitate cu articolul 19 din regulament, hotărârile în materie de întreținere sunt reexaminate de către instanța care a emis-o. După ce acceptă o cerere de revizuire a unei decizii privind obligațiile de întreținere, instanța transmite o copie a cererii și a anexelor sale reclamantului și îl informează că trebuie să răspundă în scris acestei cereri în termen de 14 zile de la data la care a fost trimisă cererea. Instanța examinează prin procedură scrisă cererile de reexaminare a unei hotărâri privind obligațiile de întreținere. În cazul în care consideră că acest lucru este necesar, Curtea poate fixa o audiență pentru a se pronunța cu privire la cererea de revizuire a unei decizii privind obligația de întreținere. Curtea trebuie să soluționeze o cerere de reexaminare a unei hotărâri privind obligațiile de întreținere în cel mult 14 zile de la expirarea termenului de depunere a observațiilor și trebuie să adopte o hotărâre optând pentru una dintre posibilitățile prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din regulament.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Serviciul responsabil de ajutorul juridicțional garantat de stat)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lituania

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190
Fax: +370 700 35004
Email: teisinepagalba@vgtp.lt
Site internet: https://vgtpt.lrv.lt/en

În cazul în care cererile se referă la obligații de întreținere care decurg dintr-o relație părinte-copil față de persoane care nu au împlinit 21 de ani, funcțiile autorității centrale sunt îndeplinite de secțiunea Mažeikiai a Casei naționale pentru asigurări sociale.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lituania

Tel.: +370 443 26659

Fax.: +370 443 27341

Email: mazeikiai@sodra.lt

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

În cazul în care cererile se referă la obligațiile de întreținere care decurg dintr-o filiație și vizează persoane care nu au împlinit 21 de ani, entitatea care gestionează Fondul de pensii alimentare pentru copii din cadrul Ministerului Securității Sociale și al Muncii îndeplinește atribuțiile autorității centrale în conformitate cu articolul 51 din regulament.

Datele de contact ale Fondului de pensii alimentare pentru copii din cadrul Ministerului Securității Sociale și al Muncii:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

În cazul în care circumstanțele o impun, statul furnizează asistență judiciară în ceea ce privește cererile menționate la articolul 56 din regulament, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea privind asistența judiciară garantată de stat, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația lituaniană de punere în aplicare a legislației Uniunii Europene și a legislației internaționale care reglementează procedura civilă sau în regulament. În cazul în care, în timpul examinării cererilor enumerate la articolul 56 din regulament, devine evident că un solicitant are nevoie de asistență judiciară garantată de stat, Serviciul de asistență judiciară din Vilnius și Fondul de pensii alimentare pentru copii din cadrul Ministerului Securității Sociale și al Muncii transmit cererea de asistență judiciară direct autorităților competente responsabile cu organizarea asistenței judiciare, și anume serviciilor lituaniene de asistență judiciară garantată de stat.

Numele și datele de contact ale serviciilor lituaniene de asistență judiciară

Serviciul de asistență judiciară

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Serviciul de asistență judiciară din Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Serviciul de asistență judiciară din Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Serviciul de asistență judiciară din Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Serviciul de asistență judiciară din Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Serviciul de asistență judiciară din Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Cererile menționate la articolul 21 alineatul (2) din regulament care au ca obiect refuzul, integral sau parțial, de a executa hotărârea privind obligațiile de întreținere pronunțată de instanța de origine sunt soluționate de Curtea de Apel din Lituania.

Curtea de Apel din Lituania
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Cererile menționate la articolul 21 alineatul (3) din regulament, care au ca obiect refuzul, integral sau parțial, de a suspenda hotărârea privind obligațiile de întreținere pronunțată de instanța de origine sunt soluționate de instanța districtuală din locul unde se solicită executarea.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba lituaniană este singura limbă acceptată pentru traducerea documentelor menționate la articolul 20 din regulament, dar, pentru traducerea documentelor menționate la articolele 28 și 40, se acceptă atât limba lituaniană, cât și limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile acceptate pentru comunicarea dintre autoritatea centrală lituaniană și celelalte autorități centrale, astfel cum se menționează la articolul 59 din regulament, sunt lituaniana și engleza.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.