Obligaţiile de întreţinere

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

- Competența teritorială

Cererea de încuviințare a executării se depune la președintele tribunalului de arondisment (Tribunal d'arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel : (+352) 80 32 14 - 1
Fax : (+352) 80 71 19 sau (+352) 802484

- Cale de atac împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352)47 59 81-2396

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârea pronunțată în calea de atac nu poate fi atacată cu recurs în anulare.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel : (+352) 475981-2369/2373

Fax : (+352) 475981-2773

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Pârâtul care nu a luat parte la judecată în Luxemburg are dreptul să ceară reexaminarea hotărârii de către instanța care a pronunțat hotărârea, în condițiile prevăzute de articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul 4/2009. Cererea respectivă se introduce conform procedurii instanței care a pronunțat hotărârea ce face obiectul reexaminării.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 fax.: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel : (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 807119 sau (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală este Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Fax : (+352) 47 05 50
E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă este Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 475981-2393/2329

Fax: (+352) 470550

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Pe lângă limba franceză, Luxemburgul acceptă comunicările făcute în limba germană.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Pe lângă limba franceză, Luxemburgul acceptă comunicările făcute în limba germană.

Ultima actualizare: 22/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.