Obligaţiile de întreţinere

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanța competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) este secția de dreptul familiei a Tribunalului civil. Date de contact:

Adresă:

Civil Court Family Section

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Instanța competentă să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor de soluționare a acestor cereri de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) este Curtea de apel. Date de contact:

Adresă:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

În Malta nu există alte căi de atac posibile după pronunțarea hotărârii de către Curtea de apel.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Calea de atac menționată la articolul 19 este cea prevăzută din Ordinul din 2011 privind obligațiile internaționale de întreținere (aviz juridic 452/11) care se referă la recursurile formulate împotriva hotărârilor privind cererile de încuviințare a executării. Instanța competentă în acest sens este Curtea de apel. Datele de contact sunt:

Adresă:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Autoritatea centrală este Directorul responsabil cu standardele de bunăstare socială. Date de contact:

Adresă:

Ministerul Familiei

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Nu se aplică.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în materie de executare în sensul articolului 21 din regulament este Tribunalul civil (secția de dreptul familiei). Date de contact:

Adresă:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

engleza

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

malteza sau engleza

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.