Obligaţiile de întreţinere

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Judecătorii care soluţionează cererile de măsuri provizorii înaintate instanţelor regionale au competenţa de a soluţiona cererile de încuviinţare a executării, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din regulament.

Instanţa regională competentă în ceea ce priveşte căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), va fi instanţa care a soluţionat cererile de măsuri provizorii.Informaţiile cu privire la coordonatele instanţelor regionale pot fi găsite pe site-ul internet al Consiliului magistraturii: www.rechtspraak.nl.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Procedura menţionată la articolul 33 este un recursul în casaţie.

Recursurile în casaţie sunt judecate de către cea mai înaltă instanţă din sistemul judiciar ordinar, Curtea Supremă a Ţărilor de Jos (Hoge Raad der Nederlanden).Scopul acestei căi de atac este asigurarea uniformităţii juridice, dezvoltarea dreptului şi protejarea protecţiei juridice.Recursul în casaţie se poate întemeia doar pe motive de drept.Curtea Supremă de Justiţie examinează numai dacă legea, inclusiv normele de procedură, a fost aplicate în mod corect.În ceea ce priveşte faptele, instanţa este legată de ceea ce s-a stabilit în hotărârea atacată.Părţile la recursul în casaţie sunt reprezentate de un avocat la Curtea Supremă.

Procedura debutează cu înaintarea unei cereri în care se stabilesc motivele de recurs.Pârâtul poate depune o înaintare în termen de trei săptămâni (sau în alt termen stabilit de către Curtea Supremă).În cazul în care se consideră oportun, în interesul cauzei, avocaţii pot furniza clarificări.Procurorul General al Curţii Supreme emite un aviz scris, după care Curtea Supremă de Justiţie pronunţă hotărârea.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

O cerere de reexaminare trebuie întemeiată pe unul dintre motivele enumerate la articolul 19 din regulament şi introdusă în termenele prevăzute la acest articol, la instanţa care a pronunţat hotărârea.În Ţările de Jos, această instanţă poate fi instanţa regională sau curtea de apel.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală desemnată este Landelijk Biroului Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Oficiul naţional pentru colectarea pensiilor de întreţinere).

Coordonatele LBIO sunt:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Fax: +31(0)102894882

E-mail iia@lbio.nl

Site internet www.lbio.nl

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Executorii judecătoreşti au competenţa de a pune în executare hotărârile judecătoreşti.

Coordonatele Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (Organizaţia profesională regală a funcţionarilor judiciari din Ţările de Jos) sunt:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Fax: +31 (0)708903531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Site internet http://www.kbvg.nl

Pe site-ul internet sunt specificate numele şi adresele birourilor executorilor judecătoreşti din Ţările de Jos.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Nu sunt acceptate alte limbi decât olandeza pentru traducerea documentelor menţionate la articolele 20, 28 şi 40.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Formularul de cerere menţionat la articolul 59 alineatul (1) trebuie completat în limba olandeză.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.