În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligaţiile de întreţinere

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanțele responsabile pentru hotărârile de încuviințare a executării sunt Magistrates’ Courts. Cererile pot fi adresate direct instanței sau pot fi transmise Ministerului Justiției, la următoarea adresă:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlanda de Nord

Tel: 0300 200 7812 (în UK) și +44 28 9049 5884 (din alte țări)

Fax: +44 2890 728 945

e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Instanțele competente în materie de căi de atac sunt Magistrates’Court. Căilor de atac pot fi introduse direct în instanță sau pot fi transmise acesteia prin intermediul Ministerului Justiției, la următoarea adresă:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlanda de Nord

Tel: 0300 200 7812 (în UK) și +44 28 9049 5884 (din alte țări)

Fax: +44 2890 728 945

e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârile pronunțate în apel pot fi contestate:

prin introducerea unui recurs la Curtea de Apel din Irlanda de Nord.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 19 nu se aplică Regatului Unit, întrucât acest stat nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlanda de Nord

Tel: 0300 200 7812 (în UK) și +44 28 9049 5884 (din alte țări)

Fax: +44 2890 728 945

e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Organismul public cu rol de autoritate centrală este:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) [Agenția pentru servicii juridice din Irlanda de Nord din cadrul Ministerului Justiției - pentru furnizarea de asistență judiciară în temeiul articolului 51 alineatul (2) litera (a)]

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tel: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-mail enquiries@lsani.gov.uk

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Magistrates’Courts sunt autoritățile competente. Cererile pot fi adresate direct instanței sau îi pot fi transmise acesteia de către Ministerul Justiției, la următoarea adresă:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlanda de Nord

Tel: 0300 200 7812 (în UK) și +44 28 9049 5884 (din alte țări)

Fax: +44 2890 728 945

e-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40, în toate jurisdicțiile Regatului Unit, este limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba admisă pentru comunicarea cu alte autorități centrale, în toate jurisdicțiile Regatului Unit, este limba engleză.

Ultima actualizare: 06/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.