Obligaţiile de întreţinere

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Republica Polonă, instanțele competente prevăzute la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sunt instanțele regionale (sądy okręgowe) [în temeiul articolului 11511 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Kodeks postępowania cywilnego) din 17 noiembrie 1964].

În Republica Polonă, instanțele competente să soluționeze căile de atac prevăzute la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sunt Curțile de Apel (sądy apelacyjne) (articolul 394 și următoarele, coroborate cu articolul 11511 din Codul de procedură civilă). Calea de atac se introduce la Curtea de Apel prin intermediul instanței regionale care a pronunțat hotărârea contestată [articolul 369, coroborat cu articolul 397 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Polonia, în conformitate cu articolele 3981 – 39821 din Codul de procedură civilă, recursul (skarga kasacyjna) este calea de atac prevăzută la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009. Instanța competentă este Curtea Supremă (Sąd Najwyższy). Recursul se introduce la Curtea Supremă prin intermediul Curții de Apel (sąd apelacyjny) care a pronunțat hotărârea contestată [articolul 3985 alineatul (1), coroborat cu articolul 11511alineatul (3) din Codul de procedură civilă].

Datele de contact ale Curții Supreme:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Polonia, procedura prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este procedura de anulare a unei hotărâri privind o convenție de întreținere reglementată de articolul 11442 din Codul de procedură civilă. Cererea de inițiere a acestei proceduri se depune la instanța care a pronunțat hotărârea contestată. Acest lucru înseamnă că, în funcție de instanța care a pronunțat hotărârea contestată privind obligația de întreținere, competența în sensul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 poate aparține:

(a) unei instanțe districtuală (sąd rejonowy);

(b) unei instanțe regionale (sąd okręgowy) (dacă această instanță a pronunțat o hotărâre privind obligația de întreținere în cadrul unei proceduri de separare, de divorț sau de anulare a căsătoriei).

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Polonia, autoritățile centrale desemnate prevăzute la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sunt următoarele:

Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości);

Departamentul pentru cooperare internațională și drepturile omului (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka);

Serviciul privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate și de investigații transfrontaliere în materia răspunderii părintești (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Instanțele regionale (sądy okręgowe) sunt desemnate ca autorități centrale pentru transmiterea cererilor și luarea oricăror măsuri corespunzătoare în privința cererilor transmise.

Datele de contact ale instanțelor regionale sunt menționate în anexa 2 PDF (155 Kb) pl.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Polonia, în temeiul articolului 843 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă, autoritatea competentă pentru inițierea acțiunilor prevăzute la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este instanța districtuală (sąd rejonowy) cu competență materială pe rolul căreia se află procedura de executare; în cazul în care nu a fost încă inițiată o procedură de executare, această autoritate este instanța districtuală (sąd rejonowy), cu competență materială în temeiul normelor care reglementează competența generală.

În Polonia, în temeiul articolului 758 din Codul de procedură civilă, autoritatea competentă pentru inițierea acțiunilor prevăzute la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este instanța districtuală (sąd rejonowy) unde este arondat executorul judecătoresc care pune în executare titlul executoriu.

Datele de contact ale instanțelor regionale sunt menționate la următoarea adresă: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Polonia acceptă numai limba polonă pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Polonia, limbile acceptate de autoritățile centrale pentru orice altă comunicare, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, sunt următoarele: polona și engleza.

Ultima actualizare: 12/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.