Obligaţiile de întreţinere

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

În ceea ce privește articolul 27 alineatul (1):

- cauzele în materie de întreținere care vizează copii (fie că sunt sau nu sunt minori) sau soți vor fi soluționate de secția de dreptul familiei și pentru cauze cu minori (Juízo de Família e Menores), în cazul în care există o astfel de secție. Dacă o astfel de secție nu există, cauzele vor fi soluționate de secția civilă din cadrul instanței locale (Juízo Local Cível), în cazul în care există o astfel de secție, sau de secția cu competență generală din cadrul instanței locale (Juízo Local de Competência Genérica).

- toate celelalte cauze în materie de întreținere care rezultă din legături între rude sau afini vor fi soluționate de către secția civilă din cadrul instanței locale, în cazul în care există o astfel de secție, sau de secția cu competență generală din cadrul instanței locale.

În ceea ce privește articolul 3 alineatul (2), Curtea de apel (Tribunal da Relação) este instanța competentă.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

O hotărâre pronunțată în apel poate fi contestată doar pe motive de drept, la Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (a):

- calea extraordinară de atac a revizuirii, prevăzută la articolul 696 litera e) din Codul de procedură civilă.

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) literab (b):

- calea extraordinară de atac a revizuirii, prevăzută la articolul 696 litera e) și la articolul 140 din Codul de procedură civilă.

Calea de atac va fi soluționată de instanța care a pronunțat hotărârea care face obiectul revizuirii [articolul 697 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Portugalia a desemnat ca autoritate centrală în sensul prezentului regulament:

Direcția-Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISABONA - PORTUGALIA

Tel.: (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223

Fax: (351) 211 545 116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

În cazurile care se referă la obligațiile de întreținere referitoare la copii, indiferent dacă sunt sau nu sunt minori, instanța competentă este:

- secția de dreptul familiei și pentru cauze cu minori sau, în cazul în care nu există o astfel de secție, de secția de executare (Juízo de Execução).

În cazurile care se referă la obligațiile de întreținere între soți, instanța competentă este:

- secția de dreptul familiei și pentru cauze cu minori sau, în cazul în care nu există o astfel de secție, de secția de executare.

Cauzele care se referă la obligațiile de întreținere care rezultă ca urmare a altor legături între rude sau afini instanța competentă este:

- secția de executare sau, în cazul în care nu există o astfel de secție,

- secția civilă centrală (Juízo Central Cível) pentru acțiuni al căror obiect depășește 50 000 EUR sau

- secția cu competență generală sau secția civilă din cadrul instanței centrale, dacă există o astfel de secție, pentru acțiuni cu o valoare mai mică sau egală cu 50 000 EUR.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba admisă pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40 este portugheza.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile acceptate de către autoritatea centrală pentru comunicările cu alte autorități centrale menționate la articolul 59 sunt portugheza, engleza și franceza.

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.