Obligaţiile de întreţinere

România

Conținut furnizat de
România

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa tribunalului de la reşedinţa obişnuită a părţii împotriva căreia se solicită executarea sau de la locul de executare (art. 95 și art. 1103 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Hotărârea privind cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este supusă apelului. Cererea de apel împotriva hotărârii privind cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa curţii de apel (art. 96 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârea pronunţată în apel poate fi atacată cu recurs (art. 97 pct. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Cererea de recurs este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

Bd. Octavian Goga, nr. 2, tronson II, sector 3, cod postal 030982, Bucureşti

Pagina de internet: https://www.scj.ro/.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Procedura de reexaminare în vederea aplicării art. 19 este:

Instanţa competentă este instanţa care a pronunțat hotărârea, de regulă judecătoria sau tribunalul.

În conformitate cu art. 505 alin. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, contestaţia în anulare se introduce la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

În conformitate cu art. 510 alin. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741

tel. 0040372041077

fax 0040372041079, 0040372041084

email: ddit@just.ro sau dreptinternational@just.ro

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritățile competente în materie de executare sunt:

1) Executorul judecătoresc (art. 652 din c.pr.civ.) din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul sau sediul debitorului ori unde se află bunurile debitorului.

2) Instanța de executare, judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul sau sediul debitorului (art. 651 din c.pr.civ.). Instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, alte incidente apărute în cursul executării silite.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba română

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Ministerul Justiţiei acceptă, pe lângă limba română, folosirea limbilor engleză şi franceză pentru comunicările cu autorităţile centrale din Uniunea Europeană.

Ultima actualizare: 12/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.