În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obligaţiile de întreţinere

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Scoţia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Scoția

Instanța responsabilă pentru hotărârile de încuviințare a executării este:

Sheriff Court, sesizată prin intermediul Scottish Ministers, la următoarea adresă:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel: +44 131 244 2417 or +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

e-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Instanța competentă să soluționeze căile de atac este:

Scoția

Sheriff Court, sesizată prin intermediul Scottish Ministers, la următoarea adresă:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel: +44 131 244 2417 sau +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

e-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârile pronunțate în apel pot fi contestate:

prin introducerea unui recurs la Court of Session.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 19 nu se aplică Regatului Unit, întrucât acest stat nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Scoția

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel: +44 131 244 2417 sau +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

e-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Sheriff Court, sesizată prin intermediul Scottish Ministers, la următoarea adresă:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel: +44 131 244  2417 sau +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

e-mail: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba acceptată pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40, în toate jurisdicțiile Regatului Unit, este limba engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba admisă pentru comunicarea cu alte autorități centrale, în toate jurisdicțiile Regatului Unit, este limba engleză.

Ultima actualizare: 07/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.