Obligaţiile de întreţinere

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În Slovacia, judecătoriile (okresný súd) dețin competența de a se pronunța asupra cererilor de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1). Tribunalele (krajský súd) dețin competența de a se pronunța asupra căilor de atac introduse împotriva hotărârilor privind cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 32 alineatul (2). Căile de atac se înaintează judecătoriei care a pronunțat hotărârea care se contestă.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

În Slovacia, calea de atac menționată la articolul 33 este recursul (dovolanie), în temeiul articolelor 419-457 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 160/2015). Recursul se depune la instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță, iar Curtea Supremă (najvyšší súd) este cea care soluționează această cale de atac.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În scopul aplicării articolul 19 din regulament, instanțele slovace sunt autorizate să modifice deciziile în cadrul procedurii de revizuire (obnova konania), în temeiul articolelor 397-418 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 160/2015). Cererile de revizuire sunt analizate de către instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Autoritatea centrală în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din regulament este:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor)

Adresă:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Alte detalii de contact:

Tel.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail: info@cipc.gov.sk

Site web: https://www.cipc.gov.sk

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Nu sunt oferite informații, întrucât funcțiile autorității centrale din Republica Slovacă sunt îndeplinite exclusiv de către Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În sensul articolului 21 din regulament, autoritățile cu competențe în materie de executare sunt judecătoriile (okresný súd), care îndeplinesc rolul de instanțe de executare (exekučný súd).

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limbile admise pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40 sunt slovaca și ceha.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile admise de autoritatea centrală din Slovacia pentru comunicarea cu alte autorități centrale prevăzute la articolul 59 sunt slovaca, ceha, engleza și germana.

Ultima actualizare: 09/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.