Obligaţiile de întreţinere

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Toate instanțele districtuale (okrožna sodišča) au competența de a soluționa cererile de pronunțare a unei hotărâri de încuviințare a executării, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).

Recursurile formulate în temeiul articolului 32 alineatul (2) împotriva unei hotărâri de încuviințare a executării sunt soluționate de instanța care a stabilit că hotărârea este executorie.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

În conformitate cu articolul 109 din Legea privind dreptul internațional privat și procedura aferentă acestuia (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), hotărârile privind căile de atac pot fi atacate la Curtea Supremă (Vrhovno sodišče).

Curtea Supremă a Republicii Slovenia

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În conformitate cu Legea privind procedura civilă (Zakon o pravdnem postopku), procedurile aplicate în Republica Slovenia în sensul articolului 19 sunt, după caz, „redeschiderea procesului” (Obnova postopka) (articolele 394-401 din Legea privind procedura civilă) sau „cererea de reinstituire a statu-quo-ului” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (articolele 116­120 din Legea privind procedura civilă).

În ceea ce privește procedura de reexaminare și în sensul articolului 19 din regulament, competența aparține instanțelor regionale, în special instanței care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Denumirea și datele de contact ale autorității centrale slovene sunt următoarele:

Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Site internet: http://www.jpi-sklad.si/

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Nu au fost desemnate organisme publice sau de altă natură.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Instanțele locale (okrajna sodišča) sunt competente în materie de executare [articolul 5 din Legea privind executarea și garantarea acțiunilor civile (Zakon o izvršbi in zavarovanju)].

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba oficială a instanțelor din Republica Slovenia este slovena, cu excepția instanțelor menționate mai jos, ale căror limbi oficiale sunt slovena și una dintre limbile comunităților naționale:

Okrožno sodišče v Kopru (Instanța districtuală din Koper)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

limbile slovenă și italiană

Okrajno sodišče v Kopru (Instanța locală din Koper)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

limbile slovenă și italiană

Okrajno sodišče v Piranu (Instanța locală din Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

limbile slovenă și italiană

Okrajno sodišče v Lendavi (Instanța locală din Lendava)

Glavna ulica 9

9220 Lendava

limbile slovenă și maghiară

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

În vederea comunicării cu alte autorități centrale, autoritatea centrală din Slovenia a aprobat utilizarea limbii engleze, precum și a limbilor oficiale.

Ultima actualizare: 14/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.