Obligaţiile de întreţinere

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanțele de prim grad de jurisdicție și instanțele speciale pentru fapte de violență de gen sunt autoritățile competente, în cadrul jurisdicției lor teritoriale (articolul 87 din Legea organică privind competența judiciară).

Căile de atac împotriva acestor hotărâri ale instanțelor de prim grad de jurisdicție sunt examinate de curțile de apel (Audiencias Provinciales).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Recurs extraordinar întemeiat pe încălcări procedurale, depus la tribunalul superior de justiție din fiecare comunitate autonomă (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma) și recurs în casație depus la Curtea Supremă (Tribunal Supremo); aceste căi de atac sunt reglementate de capitolele IV și, respectiv, V („Recursul extraordinar întemeiat pe încălcări procedurale” și „Recursul în casație”) titlul IV din Legea 1/2000 privind codul de procedură civilă.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Procedura de reexaminare se derulează în fața instanțelor care au pronunțat hotărârea, respectiv instanțele de prim grad de jurisdicție. Procedura de reexaminare prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este reglementată în capitolul II „De los Recursos de Reposición y Revisión” titlul IV din Legea 1/2000 privind codul de procedură civilă.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministerul Justiției (El Ministerio de Justicia)

Departamentul de cooperare juridică internațională (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Tel. 00 34 91 3902295/94

Fax. 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Instanțele de prim grad de jurisdicție din capitala provinciei în care își are reședința partea împotriva căreia se solicită executarea sau din capitala provinciei în care se solicită executarea.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limbile acceptate în conformitate cu articolele 20 și 40 sunt spaniola și portugheza.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile acceptate de autoritatea centrală spaniolă în conformitate cu articolul 59 sunt spaniola și engleza.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.