Obligaţiile de întreţinere

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Informații privind instanța competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) și căile de atac introduse împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) pot fi găsite aici:

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

O cale de atac la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă. Calea de atac se depune la instanța care a pronunțat hotărârea atacată, dar Curtea de Apel și Curtea Supremă sunt cele care încuviințează depunerea căii de atac.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Atunci când cererea de reexaminare se referă la o hotărâre a instanței teritoriale (tingsrätt) sau la o hotărâre a autorității competente în materie de executare din Suedia (Kronofogdemyndigheten), aceasta se introduce la Curtea de Apel (hovrätt).

Cererea de reexaminare se formulează în scris. Solicitantul precizează hotărârea care face obiectul cererii de reexaminare. Cererea include, de asemenea, motivele care stau la baza cererii de reexaminare, precum și documentele și alte elemente de probă pe care solicitantul dorește să le invoce. Cererea se notifică părții adverse.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Agenția suedeză de asigurări sociale

Întrebări generale și întrebări referitoare la decizii politice

Agenția suedeză de asigurări sociale

SE-103 51 Stockholm

Tel: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Cereri și solicitări de asistență în cauze specifice

Agenția suedeză de asigurări sociale

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în materie de executare din Suedia (Kronofogdemyndigheten)

Adresă poștală: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 573 15 20

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Autoritatea competentă în materie de executare din Suedia (Kronofogdemyndigheten)

Adresă poștală: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 573 28 70

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Autoritatea competentă în materie de executare din Suedia (Kronofogdemyndigheten)

Adresă poștală: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 575 69 45

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Autoritatea competentă în materie de executare din Suedia (Kronofogdemyndigheten)

Adresă poștală: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 578 42 50

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba suedeză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba suedeză.

Ultima actualizare: 16/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.