Obligaţiile de întreţinere

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 4/2009

Informații generale

Regulamentul 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind obligaţiile de întreţinere vizează asigurarea unei recuperări efective şi rapide a întreţinerii.

Acesta prevede nouă formulare-tip care ar trebui să faciliteze comunicarea între autorităţile centrale şi să permită transmiterea cererilor pe cale electronică.

Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Danemarca şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile acestui regulament, în măsura în care acesta modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001 prin intermediul unei declaraţii (JO L 149, 12.6.2009, p. 80) care se bazează pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Danemarca şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile Regulamentului de punere în aplicare din 10 noiembrie 2011 de stabilire a anexelor X şi XI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere. (Notificare trimisă de Danemarca. JO L195, 18.7.2013, p.1)

Danemarca nu are obligaţii în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Cu toate acestea, în materie de justiție civilă, procedurile și acțiunile pendinte inițiate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua să se desfășoare în temeiul dreptului UE. Până la sfârșitul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele (dinamice) online în contextul acestor proceduri și acțiuni.

Portalul european e-justiție vă oferă informații privind aplicarea regulamentului și un instrument ușor de utilizat pentru completarea formularelor. Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a dezvoltat Orientări cu privire la utilizarea anexelor în conformitate cu Regulamentul privind obligațiile de întreținere care sunt disponibile în 23 de limbi.

Formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante

Pentru a facilita punerea în aplicare practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor în întreaga UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante.

Acest formular neobligatoriu vizează facilitarea recuperării pensiilor de întreținere restante și este disponibil în 23 de limbi. Formularul este însoțit de un ghid practic referitor la completarea sa. Formularul este disponibil în următoarele formate: PDF PDF (1102 Kb) ro și XLS Excel (391 Kb) ro.

Formular-tip neobligatoriu privind acordul amiabil

Pentru a facilita punerea în aplicare a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și recuperarea transfrontalieră efectivă a indemnizației de întreținere, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială ă a elaborat un formular-tip privind acordul amiabil (formular neobligatoriu).

Prin soluționarea amiabilă a litigiului se va evita intervenția unei instanțe și/sau eventuale proceduri de executare. Aceasta poate contribui la evitarea unor proceduri îndelungate și complexe. Acest formular va sprijini autoritățile centrale să faciliteze ajungerea la acorduri amiabile între părți și să depășească barierele lingvistice, în vederea obținerii plății voluntare a indemnizației de întreținere. Formularul este disponibil în 23 de limbi. Formularul este disponibil în următorul format: PDF PDF (151 Kb) ro

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri relevante

Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)

Ultima actualizare: 10/12/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.