Vyživovacia povinnosť

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Právomoc preskúmať návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 majú rodinné súdy v mestách Nikózia, Limassol, Larnaka/Famagusta a Pafos.

 • Rodinný súd (Oikogeneiakó Dikastírio) mesta Nikózia

Tel. (+357) 22865601

Fax (+357) 22302068

 • Rodinný súd mesta Limassol

Tel. (+357) 25806185

Fax (+357) 25305054

 • Rodinný súd mesta Larnaka/Famagusta.

Tel. (+357) 24802754

Fax (+357) 24802800

 • Rodinný súd mesta Pafos

Tel. (+357) 26802626

Fax (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Rodinný odvolací súd (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) má právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2.

Sídli v priestoroch najvyššieho súdu a kontaktné údaje sú:

 • Supreme Court of Cyprus (Najvyšší súd Cypru)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Tel. (+357) 22865741
  Fax: (+357) 22304500
  E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V justičnom systéme Cypru neexistuje tretí stupeň právomoci, t. j. nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu druhýkrát.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

O preskúmanie, ktoré sa stanovuje v tomto článku, možno požiadať prostredníctvom podania návrhu na zrušenie rozhodnutia (aítisi paramerismoú tis apófasis) podľa ustanovenia 48 predpisu 9 písm. h) a n) Predpisov občianskeho procesného práva (Thesmoí Politikís Dikonomías). Návrh treba podať na rodinný súd, ktorý vydal rozhodnutie o zrušení.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

 • Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku)

International Legal Cooperation Unit (Útvar medzinárodnej právnej spolupráce)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Kontaktné údaje:

 • Pani Konstantina Sophocleous

Administratívna pracovníčka

International Legal Cooperation Unit (Útvar medzinárodnej právnej spolupráce)

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku)

Tel. (+357) 22805973

Fax (+357) 22518328

Email: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Pani Troodia Dionisiou

Administratívna pracovníčka

International Legal Cooperation Unit (Útvar medzinárodnej právnej spolupráce)

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku)

Tel. (+357) 22805932

Fax (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

 • Rodinný súd mesta Nikózia

Tel. (+357) 22865601

Fax (+357) 22302068

 • Rodinný súd mesta Limassol

Tel. (+357) 25806185

Fax (+357) 25305054

 • Rodinný súd mesta Larnaka/Famagusta.

Tel. (+357) 24802754

Fax (+357) 24802800

 • Rodinný súd mesta Pafos

Tel. (+357) 26802626

Fax (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Gréčtina a angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Gréčtina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.