Preživninske obveznosti

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Sodišča, pristojna za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1), so družinska sodišča v Nikoziji, Limassolu, Larnaci/Famagusti in Paphosu.

 • Družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio) v Nikoziji

telefon: (+357) 22865601

telefaks: (+357) 22302068

 • Družinsko sodišče v Limassolu

telefon: (+357) 25806185

telefaks: (+357) 25305054

 • Družinsko sodišče v Larnaci/Famagusti

telefon: (+357) 24802754

telefaks: (+357) 24802800

 • Družinsko sodišče v Paphosu

telefon: (+357) 26802626

telefaks: (+357) 26306395

e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sodišče, pristojno za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2), je družinsko pritožbeno sodišče (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Njegov sedež je na vrhovnem sodišču, njegovi kontaktni podatki pa so:

 • Supreme Court of Cyprus (Vrhovno sodišče Cipra)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Ciper
  telefon: (+357) 22865741
  telefaks: (+357) 22304500
  e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

V našem sodnem sistemu ni sodišča tretje stopnje, kar pomeni, da ni možnosti izpodbijanja sodne odločbe o pravnem sredstvu.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Ponovna preučitev iz tega člena se lahko zahteva z vložitvijo vloge za razveljavitev sodne odločbe (aítisi paramerismoú tis apófasis) v skladu z določbo 48, pravilom 9(h) in (n) pravil o civilnem postopku (Thesmoí Politikís Dikonomías). Vloga se vloži pri družinskem sodišču, ki je izdalo sodno odločbo, katere razveljavitev se zahteva.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

 • Ministry of Justice and Public Order (Ministrstvo za pravosodje in javni red)

International Legal Cooperation Unit (Enota za mednarodno pravno sodelovanje)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Ciper

Kontaktni osebi:

 • Konstantina Sophocleous

upravna uradnica

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

telefon: (+357) 22805973

telefaks: (+357) 22518328

e-naslov: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

upravna uradnica

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

telefon: (+357) 22805932

telefaks: (+357) 22518328

e-naslov: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

 • Družinsko sodišče v Nikoziji

telefon: (+357) 22865601

telefaks: (+357) 22302068

 • Družinsko sodišče v Limassolu

telefon: (+357) 25806185

telefaks: (+357) 25305054

 • Družinsko sodišče v Larnaci/Famagusti

telefon: (+357) 24802754

telefaks: (+357) 24802800

 • Družinsko sodišče v Paphosu

telefon: (+357) 26802626

telefaks: (+357) 26306395

e-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Grščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Grščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.