Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Preživninske obveznosti

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Anglija in Wales

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

The Family Court (sodišče za družinske zadeve); zadeve mu posreduje enota REMO (Enota za vzajemno izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah):

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 36812757 (samo v Združenem kraljestvu)

+44 (0)2036812757 (zunaj Združenega kraljestva)

Telefaks: 020 36818764

E-naslov: remo@offsol.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek za izpodbijanje odločitev o pravnih sredstvih je:

edino pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja, na sodišče višje stopnje od tistega, ki je odločalo o prvem pravnem sredstvu.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 19 ne velja za Združeno kraljestvo, saj Združenega kraljestva ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Lord kancler (Lord Chancellor) bo osrednji organ in bo obdržal popolno politično odgovornost, upravne funkcije osrednjega organa pa bo izvajala enota REMO:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 36812757 (samo v Združenem kraljestvu)

+44 (0)2036812757 (zunaj Združenega kraljestva)

Telefaks: 020 36818764

E-naslov: remo@offsol.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

The Family Court (sodišče za družinske zadeve); zadeve mu posreduje enota REMO (Enota za vzajemno izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah):

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 36812757 (samo v Združenem kraljestvu)

+44 (0)2036812757 (zunaj Združenega kraljestva)

Telefaks: 020 36818764

E-naslov: remo@offsol.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi, je angleščina.

Zadnja posodobitev: 02/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.