Preživninske obveznosti

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) so v Estoniji pristojna okrajna sodišča (člen 121 zakonika o civilnem postopku).

Za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe o razglasitvi izvršljivosti v skladu s členom 32(2) so v Estoniji pristojna okrožna sodišča.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločbe se v Estoniji v skladu s členom 33 lahko izpodbijajo z vložitvijo pravnega sredstva pri vrhovnem sodišču (člen 625 in členi 695–701 zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 v Estoniji poteka v skladu z določbami o obravnavanju zahtev za razveljavitev zamudne sodbe, če ni drugače določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. Za obravnavanje zahtev za ponovno preučitev so pristojna okrajna sodišča.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

V Republiki Estoniji je osrednji organ v skladu s členom 49(3):

Justiitsministeerium (Ministrstvo za pravosodje)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-naslov: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za obravnavanje zahtev za zavrnitev ali prekinitev izvršitve v skladu s členom 21 so v Estoniji pristojna okrajna sodišča.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

V skladu s členi 20, 28 in 40 so v Estoniji poleg dokumentov v estonščini sprejemljivi tudi prevodi v angleščino.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

V skladu s členom 59 sta za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v Estoniji sprejemljivi estonščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.