Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Preživninske obveznosti

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišče, pristojno za razglasitev izvršljivosti, je:

Clerk to the Magistrates’ Court (sodni uradnik magistratnega sodišča)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 20070471

Telefaks: +350 20040483

Sodišče, pristojno za odločanje o pravnih sredstvih, je:

Clerk to the Magistrates’ Court (sodni uradnik magistratnega sodišča)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 20070471

Telefaks: +350 20040483

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek za izpodbijanje odločitev o pravnih sredstvih je:

Pravno sredstvo na Supreme Court (vrhovno sodišče)

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 19 ne velja za Združeno kraljestvo, saj Združenega kraljestva ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Minister for Justice (Minister za pravosodje)

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefon: +350 20059267

Telefaks: +350 20059271

E-naslov: moj@gibraltar.gov.gi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Clerk to the Magistrates’ Court (sodni uradnik magistratnega sodišča)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 20070471

Telefaks: +350 20040483

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva sprejemljiv za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi, je angleščina.

Zadnja posodobitev: 12/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.