Preživninske obveznosti

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Okrožno sodišče (Járásbíróság) na območju sedeža regionalnega sodišča (Törvényszék), v Budimpešti pa osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság). O pravnih sredstvih odločajo regionalna sodišča (Törvényszékek), v Budimpešti pa regionalno sodišče glavnega mesta Budimpešta (Fővárosi Törvényszék).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

O zahtevi za ponovno preučitev (felülvizsgálati kérelem) odloča vrhovno sodišče (Kúria), vloži pa se pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve iz člena 19 se začne pri okrožnem sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, in sicer v skladu s pravili obnove postopka (Zakon št. III iz leta 1952 o zakoniku o civilnem postopku, poglavje XIII, členi 260–269).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministrstvo za pravosodje Madžarske)

1051 Budapest

Nádor utca 22,

Telefon: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Telefaks: (+36) 1 550 3946,

E-naslov: nmfo@im.gov.hu

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

V postopkih na podlagi člena 21(2) so pristojna okrožna sodišča na območju sedeža regionalnega sodišča, v Budimpešti pa osrednje okrožno sodišče Budima. V postopkih na podlagi člena 21(3) so pristojna okrožna sodišča na območju sedeža sodnega izvršitelja, ki odloča v postopku o izvršljivosti.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Madžarščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

(a) za obrazec zahtevka: madžarščina;

(b) za obrazec prošnje: madžarščina, angleščina ali nemščina;

(c) za druge dopise: osrednji organ na zahtevo sprejme dopise v madžarščini, angleščini ali nemščini.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.