Preživninske obveznosti

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V Latviji so v skladu s členom 27(1) Uredbe za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti pristojna sodišča splošne pristojnosti, tj. okrožna (ali mestna) sodišča.

V Latviji so v skladu s členom 32(2) Uredbe za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti pristojna regionalna sodišča, ki jim zadevo posreduje pristojno okrožno (ali mestno) sodišče.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Sodna odločba o pravnem sredstvu se v skladu s členom 33 Uredbe lahko izpodbija pred senatom Vrhovnega sodišča, ki mu zadevo posreduje pristojno regionalno sodišče.

Kontaktni podatki:

Supreme Court (Vrhovno sodišče)

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Latvija

Telefon: +371 67020350

Telefaks: +371 67020351

Elektronski naslov: at@at.gov.lv

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Tožena stranka lahko zahteva ponovno obravnavo zadeve v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe na podlagi člena 19 Uredbe tako, da vloži zahtevo:

1)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdalo okrožno (mestno) sodišče – pri pristojnem regionalnem sodišču (attiecīgajai apgabaltiesai);

2)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdalo regionalno sodišče – pri senatu za civilne zadeve Vrhovnega sodišča (Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai);

3)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdal senat Vrhovnega sodišča – pri oddelku za civilne zadeve Senata Vrhovnega sodišča (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentam).

Zahteve ni mogoče vložiti, če se je iztekel rok, v katerem se lahko predloži v izvršitev izvršilni naslov v zvezi z zadevno sodno odločbo.

Sodišče pri obravnavi zahteve preuči, ali se lahko okoliščine, ki jih je navedel vlagatelj, štejejo za okoliščine, ki utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe v skladu s členom 19 Uredbe. Če sodišče ugotovi, da okoliščine utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe, razveljavi izpodbijano sodno odločbo v celoti in pošlje zadevo v ponovno obravnavo sodišču prve stopnje. Če sodišče meni, da se za v zahtevi navedene okoliščine ne more šteti, da utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe, zavrne zahtevo. V zvezi s sodno odločbo sodišča se lahko vloži posebna pritožba.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V Latviji naloge osrednjega organa opravlja Uprava za preživninski jamstveni sklad.Kontaktni podatki:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvia

Telefon:           +371 67830626

Telefaks:          +371 67830636

Elektronski naslov:pasts@ugf.gov.lv

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V Latviji posebne naloge osrednjih organov iz člena 51 Uredbe opravlja Uprava za preživninski jamstveni sklad.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V Latviji so pristojni organi za obravnavanje zahtev za zavrnitev ali prekinitev izvršitve sodne odločbe za namene člena 21 Uredbe okrožna (ali mestna) sodišča, ki so pristojna tudi za izvršitev sodne odločbe tujega sodišča.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za Latvijo so sprejemljivi prevodi listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe v nacionalni jezik, tj. latvijski jezik.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Za Latvijo je sprejemljivi jezik zahtev iz člena 56 Uredbe (prilogi VI in VII Uredbe) nacionalni jezik, tj. latvijski jezik.

Za Latvijo sta sprejemljiva jezika za zahtevo za posebne ukrepe (Priloga V Uredbe) latvijski in angleški.

Za druga sporočila sta za osrednji organ na podlagi prošnje sprejemljiva latvijski in angleški jezik.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.