Preživninske obveznosti

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je pristojno civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve). Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2420

Telefaks: +356 2590 2895

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2269

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Na Malti ni pravnega sredstva zoper odločbo pritožbenega sodišča o pravnem sredstvu.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 je določen v členu 7 Mednarodnega sklepa o preživninski obveznosti, 2011 (pravno obvestilo 452/11), ki se nanaša na „pravno sredstvo zoper odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti“. V zvezi s tem je pristojno pritožbeno sodišče. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2269

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

Osrednji organ je direktor, pristojen za standarde socialnega varstva. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Telefon: +356 2278 8000

Telefaks: +356 2278 8360

E-naslov: welfare.standards@gov.mt

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Ni relevantno.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršilne zadeve za namene člena 21 Uredbe je pristojno civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve). Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2420

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Angleščina

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Malteščina in angleščina

Zadnja posodobitev: 25/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.