Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Preživninske obveznosti

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišča, pristojna za razglasitev izvršljivosti, so magistratna sodišča. Vloge se lahko vložijo neposredno pri sodišču, lahko pa mu jih posreduje ministrstvo za pravosodje:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Združeno kraljestvo) in +44 2890495884 (mednarodni klici)

Telefaks: +44 2890728945

E-naslov: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Sodišča, pristojna za odločanje o pravnih sredstvih, so magistratna sodišča. Pravna sredstva se lahko vložijo neposredno pri sodišču, lahko pa mu jih posreduje ministrstvo za pravosodje:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Združeno kraljestvo) in +44 2890495884 (mednarodni klici)

Telefaks: +44 2890728945

E-naslov: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek za izpodbijanje odločitev o pravnih sredstvih je:

eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja, vloženo pri pritožbenem sodišču na Severnem Irskem.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 19 ne velja za Združeno kraljestvo, saj Združenega kraljestva ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Združeno kraljestvo) in +44 2890495884 (mednarodni klici)

Telefaks: +44 2890728945

E-naslov: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Javna institucija, ki lahko opravi naloge osrednjih organov, je:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) – Služba Severne Irske za pravne storitve (za zagotovitev pravne pomoči v skladu s členom 51(2)(a))

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefon: +44 2890408888

Telefaks: +44 2890408990

E-naslov: enquiries@lsani.gov.uk

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organi so magistratna sodišča. Vloge se lahko vložijo neposredno pri sodišču, lahko pa mu jih posreduje ministrstvo za pravosodje:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Združeno kraljestvo) in +44 2890495884 (mednarodni klici)

Telefaks: +44 2890728945

E-naslov: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi, je angleščina.

Zadnja posodobitev: 06/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.