Preživninske obveznosti

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

V zvezi s členom 27(1):

– preživninske zadeve v zvezi z otroki (ne glede na to, ali so mladoletni) ali zakonci obravnava oddelek za družino in mladoletnike (Juízo de Família e Menores), če obstaja, sicer pa lokalni civilni oddelek (Juízo Local Cível), če obstaja, ali lokalni oddelek s splošno pristojnostjo (Juízo Local de Competência Genérica);

– vse druge preživninske zadeve, ki izhajajo iz drugih družinskih vezi, bodisi po krvi bodisi zaradi sklenitve zakonske zveze, obravnava lokalni civilni oddelek, če obstaja, ali lokalni oddelek s splošno pristojnostjo.

V zvezi s členom 3(2) je pristojno pritožbeno sodišče (Tribunal da Relação).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba v zvezi s pravnim sredstvom se lahko izpodbija le v zvezi s pravnimi vprašanji, in sicer pri vrhovnem sodišču (Supremo Tribunal de Justiça).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V zvezi s členom 19(1)(a):

– postopek ponovne preučitve je postopek izredne revizije iz člena 696(e) zakonika o civilnem postopku.

V zvezi s členom 19(1)(b):

– postopek ponovne preučitve je postopek izredne revizije iz člena 696(e) in člena 140 zakonika o civilnem postopku.

Za odločanje o pravnem sredstvu je pristojno sodišče, ki je izdalo izpodbijano sodno odločbo (člen 697(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ Portugalske za namene te uredbe je naslednja vladna služba:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LIZBONA – PORTUGALSKA

Telefon: +351 217906200 / +351 217906223

Telefaks: +351 211545116

Elektronski naslov: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Spletno mesto: https://dgaj.justica.gov.pt/

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti v zvezi z otroki, ne glede na to, ali so mladoletni, je pristojen:

oddelek za družino in mladoletnike, če obstaja, ali oddelek za izvršbe (Juízo de Execução).

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti med zakoncema, je pristojen:

oddelek za družino in mladoletnike, če obstaja, ali oddelek za izvršbe.

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti, ki izhajajo iz drugih družinskih vezi, bodisi po krvi bodisi zaradi sklenitve zakonske zveze, je pristojen:

oddelek za izvršbe, če obstaja, ali

osrednji civilni oddelek (Juízo Central Cível) za zahtevke v vrednosti nad 50 000 EUR, ali

splošni oddelek ali lokalni civilni oddelek, če obstaja, za zahtevke v vrednosti do vključno 50 000 EUR.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, sprejemljiv za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je portugalščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so portugalščina, angleščina in francoščina.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.