Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Preživninske obveznosti

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Škotska

Sodišče, pristojno za razglasitev izvršljivosti, je:

The Sheriff Court (grofijsko sodišče); zadeve mu posredujejo Scottish Ministers (škotski ministri):

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 1312442417 ali +44 1312443570

Telefaks: +44 1312444848

E-naslov: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Sodišče, pristojno za odločanje o pravnih sredstvih, je:

Škotska

The Sheriff Court (grofijsko sodišče); zadeve mu posredujejo Scottish Ministers (škotski ministri):

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 1312442417 ali +44 1312443570

Telefaks: +44 1312444848

E-naslov: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek za izpodbijanje odločitev o pravnih sredstvih je:

Pravno sredstvo na Court of Session

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 19 ne velja za Združeno kraljestvo, saj Združenega kraljestva ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Škotska

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 1312442417 ali +44 1312443570

Telefaks: +44 1312444848

E-naslov: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

The Sheriff Court (grofijsko sodišče); zadeve mu posredujejo Scottish Ministers (škotski ministri):

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 1312442417 ali +44 1312443570

Telefaks: +44 1312444848

E-naslov: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva sprejemljiv za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki je v vseh sodnih sistemih Združenega kraljestva odobren za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi, je angleščina.

Zadnja posodobitev: 07/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.