Preživninske obveznosti

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 4/2009

Splošne informacije

Cilj Uredbe Sveta št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 v zvezi s preživninskimi obveznostmi je zagotoviti učinkovito in hitro izterjavo preživnin.

Določa devet standardnih obrazcev, s katerimi naj bi se olajšala komunikacija med osrednjimi organi in omogočila predložitev zahtevkov po elektronski poti.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Danska je z izjavo (UL L 149, 12.6.2009, str. 80) na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

Danska je potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb izvedbenega akta z dne 10. novembra 2011 o uvedbi prilog X in XI k Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (uradno obvestilo Danske, UL L 195, 18. 7. 2013, str. 1).

Danske Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezujoč.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo do konca leta 2024 Združeno kraljestvo še mogoče izbrati na spletnih (dinamičnih) obrazcih.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredbe in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je razvila smernice za uporabo prilog iz uredbe o preživninah, ki so na voljo v 23 jezikih.

Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDF PDF (981 Kb) sl in XLS Excel (390 Kb) sl.

Neobvezni standardni obrazec za sporazumni dogovor

Za lažje izvajanje uredbe o preživninah in učinkovito čezmejno izterjavo preživnine je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah razvila (neobvezni) standardni obrazec za sporazumni dogovor.

S sporazumno rešitvijo spora se je mogoče izogniti posredovanju sodišča in/ali izvršilnemu postopku ter s tem dolgotrajnim in zapletenim postopkom. Ta obrazec bo osrednjim organom pomagal spodbujati sporazumne dogovore med strankami in bo v pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir, da bi se doseglo prostovoljno plačevanje preživnine. Obrazec je na voljo v 23 jezikih. Obrazec je na voljo v naslednjem formatu: PDF PDF (141 Kb) sl.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Haaški protokol z dne 23. novembra 2007

ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos
Zadnja posodobitev: 10/12/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.