Skilsmisse og separation

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I henhold til artikel 641, stk. 2 og 3, i familieloven kan ægtefæller i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1259/2010 personligt indgå en aftale om lovvalg i forbindelse med skilsmisse i form af et notarielt bekræftet skriftligt samtykke. I tilfælde af skilsmisse, der afgøres ved retssag, noteres lovvalget som erstatning for det notarielt bekræftede samtykke.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I henhold til artikel 641, stk. 4, i familieloven kan ægtefæller indgå en aftale, som de til enhver tid kan ændre, indtil skilsmissebegæringen er accepteret af en notar, eller indtil afslutningen af den indledende procedure, hvis der er tale om en retssag, eller udløbet af fristen for indgivelse af begæringen, hvis der er tale om en skriftlig procedure.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.