Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Το λιθουανικό εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις για τις συμφωνίες σχετικά με το δίκαιο που είναι θα εφαρμοστέο σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Το λιθουανικό εθνικό δίκαιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσδιορισμού του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.