Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις για τις συμφωνίες με αντικείμενο την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010. Συγκεκριμένα: η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου γίνεται βάσει δημοσίου εγγράφου (ενώπιον συμβολαιογράφου) ή γνησίου εγγράφου (εγγράφου του οποίου η ημερομηνία και οι υπογραφές των μερών δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ακόμη και αν δεν περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικής πράξης).

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, οι σύζυγοι μπορούν να ορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.