Avioero ja asumusero

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Itävallan laissa ei ole asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisia lainvalintasopimusta koskevia muodollisia lisävaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Itävallan lain (IPRG 11 §:n 3 momentti) mukaisesti puolisot voivat valita sovellettavan lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös tuomioistuimessa menettelyn aikana sillä edellytyksellä, että lainvalinta ilmaistaan nimenomaisesti eikä pelkästään implisiittisesti.

Päivitetty viimeksi: 26/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.