Avioero ja asumusero

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Belgian lainsäädännössä ei ole erityisiä muotovaatimuksia, joita olisi sovellettava lainvalintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan nojalla.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun Belgian lain 55 §:n 2 momentin 3 alamomentissa säädetään, että sovellettavan lain valinta on tehtävä ensimmäisessä käsittelyssä (Code de droit international privé / Wetboek van internationaal privaatrecht; laki on julkaistu 27. heinäkuuta 2004, ja se tuli voimaan 1. lokakuuta 2004).

Päivitetty viimeksi: 28/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.