Avioero ja asumusero

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Perhelain 641 §:n 2 ja 3 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/2010 mukaisen, avioliiton purkamiseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen henkilökohtaisesti notaarin vahvistamalla asiakirjalla, tai sopimuksen tekeminen kirjataan avioliiton purkamista koskevassa oikeudenkäynnissä pöytäkirjaan, mikä korvaa notaarin vahvistaman asiakirjan.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Perhelain 641 §:n 4 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä sopimuksen ja muuttaa sitä milloin tahansa aina siihen asti kun notaari on vastaanottanut avioerohakemuksen tai oikeudenkäynnissä kunnes esikäsittely on päättynyt tai kirjallisessa menettelyssä hakemuksen jättämisen määräajan päättymiseen saakka.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.