Avioero ja asumusero

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Kreikan annettua asiasta selityksen Euroopan komissio antoi 27. tammikuuta 2014 (EUVL L 23, s. 41) päätöksen Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön, joka perustettiin asetuksella (EU) N:o 1259/2010 (nk. Rooma III -asetus).

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan 29. heinäkuuta 2015 alkaen.


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta valita sovellettava laki asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.