Avioero ja asumusero

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Liettuan kansallisessa lainsäädännössä ei aseteta muita muotovaatimuksia avioeroon ja asumuseroon sovellettavaa lakia koskeville sopimuksille.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Liettuan kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä mahdollisuudesta määrittää avioeroon ja asumuseroon sovellettava laki tuomioistuimessa menettelyn aikana.

Päivitetty viimeksi: 13/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.