Avioero ja asumusero

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Romaniassa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Romanian lain mukaan puolisot voivat valita avioeroon sovellettavan lain myös sen jälkeen kun asia on saatettu käsiteltäväksi tuomioistuimeen, mutta viimeistään sinä päivänä, jona pidetään ensimmäinen tuomioistuinkäsittely, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

Siviililain asianomainen kohta on seuraava:

2598 §

Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen valinta-ajankohta

1. Sopimus avioeroon sovellettavan lain valinnasta voidaan tehdä tai sitä voidaan muuttaa viimeistään ajankohtana, jona toimivaltainen viranomainen myöntää avioeron.

2. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa puolisoiden sopimuksen huomioon vasta ensimmäisessä tuomioistuinkäsittelyssä, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

2599 §

Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muoto

Sopimus avioeroon sovellettavan lain valinnasta on tehtävä kirjallisena ja siinä on oltava molempien puolisoiden allekirjoitus ja päiväys.

Päivitetty viimeksi: 12/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.