Avioero ja asumusero

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Espanjan lainsäädännössä säädetään asetuksen N:o (EU) 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesta muodollisesta lisävaatimuksesta, jota sovelletaan lainvalintaa koskeviin sopimuksiin. Sen mukaan lainvalintasopimus on tehtävä joko julkisen notaarin oikeaksi vahvistamalla virallisella asiakirjalla (documento público con fuerza ejecutiva) tai ns. aidolla asiakirjalla (documento auténtico), jonka päiväys ja osapuolten allekirjoitukset ovat kiistattomat, vaikka se ei muodoltaan olekaan notaarin vahvistama asiakirja.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Espanjan lainsäädännön mukaan puolisot eivät voi menettelyn aikana valita lakia, jota tuomioistuimessa sovelletaan.

Päivitetty viimeksi: 11/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.