Razvod braka i zakonska rastava

Nacionalne informacije povezane s Uredbom (EU) br. 1259/2010

Opće informacije

Europska unija postavila je kao svoj cilj razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde donošenjem mjera povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima koje imaju prekogranične posljedice. Istovremeno je radi povećanja mobilnosti građana na unutarnjem tržištu potrebna veća fleksibilnost i pravna sigurnost.

Uredbom Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (Uredba Rim III.) građanima se pružaju odgovarajući rezultati u pogledu pravne sigurnosti, predvidljivosti i fleksibilnosti, štiti se slabije partnere tijekom brakorazvodnih parnica te sprječava „biranje najpovoljnije jurisdikcije”. To ujedno pomaže u izbjegavanju složenih, dugotrajnih i bolnih postupaka.

Točnije, Uredbom (EU) br. 1259/2010 međunarodnim se parovima omogućava da se unaprijed dogovore o zakonodavstvu koje će se primjenjivati u slučaju njihovog razvoda ili zakonske rastave pod uvjetom da je zakonodavstvo o kojem se dogovorilo zakonodavstvo države članice EU-a s kojom su blisko povezani. Ako supružnici ne mogu postići dogovor, suci će primijeniti zajedničku formulu po kojoj će odlučiti čije će se nacionalno zakonodavstvo primjenjivati.

Ta se Uredba, s druge strane, ne primjenjuje na sljedeća pitanja: pravna sposobnost fizičkih osoba, postojanje, valjanost i priznavanje braka, poništenje braka, prezime supružnika, imovinske posljedice braka, roditeljska odgovornost, obveza uzdržavanja, upravljanje imovinom i nasljeđivanje. Ne utječe ni na primjenu Uredbe (EZ) br. 2201/2003 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću.

Riječ je o instrumentu provedbe pojačane suradnje među državama članicama sudionicama. Pojačana suradnja omogućuje skupini od najmanje devet država članica provedbu mjera u jednom od područja obuhvaćenih Ugovorima u okviru područja neisključive nadležnosti Unije. U skladu s člankom 331. UFEU-a države članice koje ne sudjeluju zadržavaju pravo uključivanja u uspostavljenu pojačanu suradnju koja je u tijeku.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredbe.

Pojačana suradnja

Vijeće je 12. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/405/EU o odobrenju pojačane suradnje u području prava primjenjljivog na razvod braka i zakonsku rastavu između Belgije, Bugarske, Njemačke, Španjolske, Francuske, Italije, Latvije, Luksemburga, Mađarske, Malte, Austrije, Portugala, Rumunjske i Slovenije. Kao posljedica toga, navedenih 14 država članica sudionica donijelo je Uredbu Vijeća (EU) br. 1259/2010, koja se primjenjuje od 21. lipnja 2012.

Komisija je 21. studenoga 2012. Donijela Odluku 2012/714/EU o potvrdi sudjelovanja Litve u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu. Tom se Odlukom predviđa da se Uredba (EU) br. 1259/2010 primjenjuje na Litvu od 22. svibnja 2014.

Komisija je 27. siječnja 2014. donijela Odluku 2014/39/EU kojom se potvrđuje sudjelovanje Grčke u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu. Tom se Odlukom predviđa da se Uredba (EU) br. 1259/2010 primjenjuje na Grčku od 29. srpnja 2014.

Komisija je 10. kolovoza 2016. donijela Odluku (EU) br. 2016/1366; kojom se potvrđuje sudjelovanje Estonije u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu. Tom se Odlukom predviđa da se Uredba (EU) br. 1259/2010 primjenjuje na Estoniju od 11. veljače 2018.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)

Posljednji put ažurirano: 09/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.