Razvod braka i zakonska rastava

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U austrijskom pravu nisu predviđeni dodatni formalni zahtjevi za sporazume o odabiru prava u skladu s člankom 7. stavcima od 2. do 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Prema austrijskom zakonodavstvu (članak 11. stavak 3. Zakona o međunarodnom privatnom pravu, IPRG) bračni drugovi mogu odabrati primjenjivo pravo u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1259/2010 i za vrijeme postupka na sudu, ali svoj odabir moraju izričito potvrditi.

Posljednji put ažurirano: 16/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.