Razvod braka i zakonska rastava

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Belgijsko zakonodavstvo ne predviđa posebne formalne zahtjeve za sporazume o izboru primjenjivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. – 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U pogledu pravila o izboru primjenjivog prava, člankom 55. stavkom 2. trećim podstavkom Belgijskog Zakona o privatnom međunarodnom pravu (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) predviđa se da se taj izbor mora prijaviti na prvom ročištu (Zakon o privatnom međunarodnom pravu od 16. srpnja 2004., Belgisch Staatsblad/Moniteur belge od 27. srpnja 2004. koji je stupio na snagu 1. listopada 2004.).

Posljednji put ažurirano: 28/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.