Razvod braka i zakonska rastava

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U skladu s člankom 64.1 stavcima 2. i 3.Obiteljskog zakona bračni drugovi se o pravu primjenjivom na razvod braka u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1259/2010 mogu dogovoriti osobno uz javnobilježničku ovjeru ili ulazak u takav sudski postupak može biti zabilježeno umjesto javnobilježničke ovjere.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U skladu s člankom 64.1 stavcima 4. Obiteljskog zakona bračni drugovi mogu sklapati ili izmjenjivati sporazume u bilo kojem trenutku sve dok javni bilježnik ne prihvati prijedlog za razvod ili, ako je riječ o sudskom postupku, do zaključenja pripremnog postupka ili isteka roka za podnošenje prijedloga u pisanom postupku.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.