Razvod braka i zakonska rastava

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Uredbom se utvrđuju sljedeća tri formalna uvjeta valjanosti sporazuma o odabiru prava: dokument trebaju sastaviti, datirati i potpisati obje stranke.

Usto se državama članicama ostavlja mogućnost određivanja dodatnih formalnih uvjeta i načina njihove provedbe, ovisno o okolnostima u kojima se nalaze bračni drugovi.

Francuskim pravom nisu propisani formalni uvjeti potrebni za valjanost sporazuma o odabiru prava u pogledu razvoda braka i zakonske rastave. Francuska zato nije dostavila podatke iz članka 17. stavka 1. točke (a).

Stoga bračni drugovi mogu, ako to žele, zatražiti savjet stručne osobe po vlastitom izboru.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Sporazum kojim bračni drugovi određuju pravo primjenjivo na njihov razvod braka ili njihovu zakonsku rastavu u bilo kojem se trenutku može sklopiti ili izmijeniti, ali najkasnije u trenutku pokretanja sudskog postupka.

Međutim, ako je tako predviđeno pravom ili ako je tako propisao sud pred kojim se vodi postupak, bračni drugovi mogu odrediti pravo koje se primjenjuje i na sudu tijekom postupka (članak 5. stavci 2. i 3.).

U francuskom pravu ta mogućnost nije izričito predviđena. Time se objašnjava zašto Francuska nije dostavila podatke iz članka 17. stavka 1. točke (b).

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.