Razvod braka i zakonska rastava

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Prema njemačkom pravu (članak 46.d stavak 1. EGBGB-a) sporazum o odabiru prava u skladu s člankom 7. stavcima od 2. do 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010 potrebno je evidentirati u javnobilježničkom aktu. Članak 127. a Građanskog zakonika primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Prema njemačkom pravu (članak 46.d stavak 2. EGBGB-a) bračni drugovi mogu odabrati primjenjivo pravo u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1259/2010 do zaključenja rasprave u prvom stupnju.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.