Razvod braka i zakonska rastava

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Slijedom izjave koju je Grčka dala o tom pitanju, Europska komisija u svojoj je Odluci od 27. siječnja 2014. (SL L 23, str. 41.) potvrdila sudjelovanje Grčke u pojačanoj suradnji u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu utvrđenoj Uredbom (EU) br.°1259/2010 (Uredba Rim III.).

Navedenom je Odlukom propisano da se Uredba (EU) br.°1259/2010 u Grčkoj primjenjuje od 29. srpnja 2015.


Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe u pogledu formalnih uvjeta koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenljivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. do 4. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U grčkom pravu ne postoje posebne nacionalne odredbe kad je riječ o mogućnosti određivanja primjenljivog prava u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br.°1259/2010.

Posljednji put ažurirano: 01/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.