Razvod braka i zakonska rastava

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Na sporazume o odabiru primjenjivog prava primjenjuju se samo formalni uvjeti iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Bračni drugovi mogu odabrati primjenjivo pravo najkasnije u fazi pripreme postupka, u roku koji odredi sud.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.