Razvod braka i zakonska rastava

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Litavsko nacionalno pravo ne utvrđuje dodatne formalne zahtjeve za sporazume o pravu koje se primjenjuje na razvod i zakonsku rastavu.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Litavsko nacionalno pravo ne predviđa mogućnost da se tijekom sudskog postupka određuje koje će se pravo pred sudom primjenjivati na razvod i zakonsku rastavu.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.