Razvod braka i zakonska rastava

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

U Luksemburgu trenutačno ne postoje nikakvi dodatni formalni uvjeti.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Luksemburg ne predviđa mogućnost određivanja prava koje se primjenjuje na sudu tijekom postupka.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.