Razvod braka i zakonska rastava

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Nema dodatnih formalnih zahtjeva koji se primjenjuju na sporazume o odabiru prava od onih predviđenih člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Prema rumunjskom pravu bračni drugovi isto tako mogu odrediti pravo primjenjivo na razvod braka nakon pokretanja postupka, ali ne kasnije od datuma prve sudske rasprave na koju su bračni drugovi zakonito pozvani.

Relevantni tekstovi Građanskog zakonika navedeni su u nastavku:

Članak 2598.

Datum sporazuma o odabiru primjenjivog prava

(1) Sporazum o odabiru prava primjenljivog na razvod braka može se sklopiti ili izmijeniti najkasnije do datuma kad nadležno tijelo pokrene postupak za odobravanje razvoda.

(2) Međutim, sud može uzeti u obzir sporazum bračnih drugova najkasnije do prve rasprave na koju su stranke zakonito pozvane.

Članak 2599.

Oblik sporazuma o odabiru primjenjivog prava

Sporazum o odabiru prava primjenljivog na razvod braka mora se sklopiti u pisanom obliku te ga bračni drugovi moraju potpisati i datirati.

Posljednji put ažurirano: 12/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.