Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

ES reglamentu nustatyti trys formalūs reikalavimai, kurių turi būti laikomasi, kad susitarimas dėl teisės pasirinkimo galiotų: susitarimas turi būti sudaromas raštu, nurodant datą ir pasirašytas abiejų šalių.

Reglamentu taip pat suteikiama galimybė numatyti papildomų formalių reikalavimų ir paaiškinama, kaip tokios taisyklės turi būti taikomos atsižvelgiant į sutuoktinių padėtį.

Prancūzijos teisėje nenumatyta jokių nuostatų dėl formos reikalavimų, taikomų susitarimams dėl teisės pasirinkimo santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium bylose. Todėl Prancūzija nepateikė informacijos, reikalaujamos pagal 17 straipsnio 1 dalies a punktą.

Todėl sutuoktiniai, jei jie to pageidauja, gali kreiptis profesionalios pagalbos į asmenį, kurį mano esant kompetentingiausią jiems patarti.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Reglamente nustatyta, kad sutuoktiniai susitarimą dėl jų santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium taikytinos teisės pasirinkimo gali sudaryti ir pakeisti bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip bylos iškėlimo teisme metu.

Tačiau, jei tai numatyta teismo vietos teisėje, sutuoktiniai taikytiną teisę taip pat gali nustatyti teisme bylos nagrinėjimo metu (5 straipsnio 2 ir 3 dalys).

Ši galimybė Prancūzijos teisėje nėra aiškiai numatyta. Tai paaiškina, kodėl Prancūzija nepateikė informacijos, reikalaujamos pagal 17 straipsnio 1 dalies b punktą.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.