Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Atsižvelgdama į atitinkamą Graikijos pareiškimą, Europos Komisija 2014 m. sausio 27 d. Sprendimu (OL L 23, p. 41) patvirtino Graikijos prisijungimą prie Reglamentu (ES) Nr. 1259/2010 nustatyto tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.

Pagal minėtąjį sprendimą Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Graikijoje taikomas nuo 2015 m. liepos 29 d.


7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Graikijos teisėje nėra specialių nacionalinių nuostatų dėl formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Graikijos teisėje nėra specialių nacionalinių nuostatų dėl galimybės nustatyti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.