Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo netaikomi jokie kiti formalūs reikalavimai, išskyrus nustatytuosius Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Sutuoktiniai taikytiną teisę gali vėliausiai pasirinkti pasirengimo teismo posėdžiui etape, per teismo nustatytą terminą.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.